HOLM - rådgivning og udvikling

Erfaring med projektledelse

Nogle eksempler er:
 • Projektleder for Vejdirektoratet vedr. anskaffelse af et nyt it-system til Vejdirektoratets Traikinformationscenter (T.I.C.).

 • Projektleder for Rejseplanen A/S i et samarbejde med Herlev Hospital og Region Hovedstaden i projekt om forbedret trafikinformation på hospitaler.

 • Projektleder for Vejdirektoratet ved forprojekt om etablering af et landsdækkende Digitalt Vejnet.

 • Projektleder for Rejseplanen A/S i projekt om digitale afgangstavler til brug i det offentlige rum.

 • Movias projektleder i projekt om indførelse af SMS-billetter i samarbejde med DSB og Metroselskabet.

 • Ledelse og styring af projekt for Movia vedr. indførelse af tale- og dataradio i ca. 1.200 busser baseret på Tetra og GPS teknologi. Forbedring af værktøjerne til styring af driftsafviklingen og bedre grundlag for realtids information til kunderne.

 • Rådgivning af Vejdirektoratet i forbindelse med overtagelse af digitale data om myndighedsopgaver og naboretsforhold fra amtskommunerne som konsekvens af kommunalreformen. Styring af Vejdirektoratets eksterne konsulenter, som digitaliserer deklarationer og øvrige data om myndighedsopgaver og naboretsforhold i forbindelse med etablering af et nyt naboretssystem.

 • Projekt vedr. forbedring af A-Bus produktet hos Movia. Anvendelse af IT til bedre realtids information af kunderne i busserne og ved stoppestederne. Forbedret regularitet i driftafviklingen.

 • Udvikling og indførelse af system til styring af operationen i DFDS Tor Lines havneterminaler, som er i funktion alle ugens dage, 24 timer i døgnet.

 • Udvikling og indførelse af flere store systemer i Post Danmark som fx. track-and-trace af pakker.

 • Indførelse af komplet systemkoncept for MAN B&W Diesel baseret på SAP vedr. økonomistyring, materiale- og produktionsplanlægning, salg mm.

 • Udvikling og indførelse af teknisk / administrative vejinformationssystemer for Vejdirektoratet i samarbejde mellem stat, amter og kommuner. Anvendes på hele det overordnede vejnet i Danmark.

 • Planlægning af afvikling af landslejr for Det Danske Spejderkorps med 20.000 deltagere.
Se endvidere under referencer.
webmaster@nilsholm.com