HOLM - rådgivning og udvikling

Referencer

 • Vejdirektoratet

  • Rådgivning vedr. udbud om anskaffelse af realtids trafikdata ved EU-udbud gennemført som konkurrencepræget dialog.
  • Leder af projekt om anskaffelse nyt af it-system til Vejdirektoratets trafikinformationscenter (T.I.C.). EU-udbud og implementering.
  • Rådgivning vedr. udarbejdelse af en dansk standard for vej- og trafikdata. Etablering af governance struktur og datamodel.
  • Leder af forprojekt om etablering af et landsdækkende Digitalt Vejnet. EU-udbud gennemført som konkurrencepræget dialog.
  • Overtagelse af data fra amtskommuner og kommuner i forbindelse med overdragelse af amtsveje og kommuneveje ved kommunalreformen.
  • Besøgsrunder til alle amtskommunerne om overtagelse af digitale data om myndighedsopgaver og naboretsforhold fra amtskommunerne til Vejdirektoratet som konsekvens af kommunalreformen. Styring af proces for indlægning i Vejdirektoratets informationssystemer.
  • Styring af Vejdirektoratets eksterne konsulenter, som digitaliserer deklarationer og øvrige data om myndighedsopgaver og naboretsforhold i forbindelse med etablering af et nyt naboretssystem.
  • Risikovurdering af Vejdirektoratets IT-systemer, samt udarbejdelse af IT-beredskabsplan for Vejdirektoratet og tilhørende nødplaner for opretholdelse af Vejdirektoratets aktiviteter i tilfælde af system nedbrud i overensstemmelse med Dansk Standard 484.
 • Geodatastyrelsen

  • Rådgivning vedr. gennemførelse af et "Proof of Concept" om etablering af en vejreferencemodel for sammenkobling af data fra forskellige kilder.
 • DONG Energy

  • Udarbejdelse og løbende ajourføring af IT beredskabsplaner og af nødplaner for opretholdelse af forretningsdriften i tilfælde af IT systemernes helt eller delvise bortfald.
  • Kortlægning og implementering af forretningsgangene for Installationsforretningen i SAP systemplatformen og i systemet til styring af service bilerne.
  • Implementering af ny outsourcing aftale incl. forretningsgange, aftalehåndbog mv. Planlægning og gennemførelse af tests ved flytning af IT-systemerne. Udarbejdelse af driftshåndbog og gennemførelse af driftsprøve.
  • Overordnet dokumentation af SAP systemkonceptet og sammenhænge til den øvrige systemverden. Planlægning af opgradering og konvertering af SAP platformen.
  • Koordinering af planlægningen og afviklingen af samtlige projekter i IT-Centeret. Model for planlægning og opfølgning på ressourcer.
  • Omlægning af visse printopgaver fra ekstern leverandør til intern drift.
 • Trafikselskabet Movia

  • Movias projektleder i projekt om indførelse af SMS-billetter i samarbejde med DSB og Metroselskabet.
  • Ledelse og styring af projekt vedr. indførelse af tale- og dataradio i ca. 1.200 busser baseret på Tetra og GPS teknologi. Forbedring af værktøjerne til styring af driftsafviklingen og bedre grundlag for realtids information til kunderne.
  • Projekt vedr. forbedring af A-Bus produktet. Anvendelse af IT til bedre realtids information til kunderne i busserne og ved stoppestederne. Forbedret regularitet i driftafviklingen.
 • Rejseplanen A/S

  • Leder af projekt om forbedret trafikinformation på hospitaler. Projektet afprøver forbedret trafikinformation til patienter, pårørende og medarbejdere på deres rejse fra dør til dør til, på og fra hospitaler. Projektet gennemføres i et samarbejde med Herlev Hospital og Region Hovedstaden.
  • Leder af projekt om digitale afgangstavler, der har informationer fra Rejseplanen til brug i det offentlige rum.
 • JN Data A/S

  • IT-beredskabsplanlægning for JN Data. Virksomheden skaber og videreudvikler det teknologiske fundament for Jyske Bank og Nykredits forretningsudvikling. Opgaven er løst i samarbejde med Devoteam Consulting A/S.
 • Devoteam Consulting A/S

  • Bidrag til udarbejdelse af IT-beredskabsplaner for landsdækkende bladhus i samarbejde med Devoteam Consulting A/S. Særlig vægt på eksterne servicekontrakter og Problem Management.
 • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

  • Gennemførelse af risikovurdering for Havarikommissionens brug af IT-systemer i overensstemmelse med dansk standard på området. Særlig fokus på sikkerhed i forbindelse med håndtering af personfølsomme oplysninger jf. justitsministeriets bekendtgørelse herom.
  • Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik og -håndbog, samt implementering heraf.
  • Løbende servicecheck hos havarikommissionens medlemmer og sekretariatets medarbejdere mht. overholdelse af IT-politik og IT-håndbog.
  • Rådgivning mht. outsourcing leverandør og serviceaftale.
 • VikarVagten

  • Udskiftning af telefonsystem med moderne, digitalt anlæg i forbindelse med flytning af hovedkontor. Løsningsvurdering og kontraktforhandling.
webmaster@nilsholm.com